κοκκινα δανεια,κοκκινα δανεια τελευταια νεα,κοκκινα στεγαστικα δανεια τελευταιτα νεα,κοκκινα δανεια επιχειρηματικα,διαγραφη δανειων,κοκκινα στεγαστικα δανεια

Red Loans Management


Businessview approaches the issue of red loans with great care. It is not an opportunistic solution for us but a function of important factors whose weight is obligatory to take into account in order to take a package of actions.

This action pack is not always the same but differentiates according to individual or business, financial status, age criteria, medium and long-term financial data, succession status and a complementary set of parameters that contribute to the final selection.

This choice is presented, in a fully accountable way , and explained to our client or business in order to make clear the disengagement plan, the obligations and the rights that arise in relation to its financial condition and repayment.

An important parameter for our company is not an endless judicial involvement but a substantive dialogue that can bring about compromise and alternative solutions.

These solutions include a wider cutback, interest rate, capitalization based on the economic data and capabilities of the company.

Within this framework our company can undertake the following:

→ Negotiation of red loans with banking organizations that involve businesses as well as individuals.

→ Compilation of financial studies to support the indicators and the sustainability of each company

→ Writing business plans to support the renegotiation and renegotiation of debt obligations.