Επιβίωση μικρής  επιχείρησησ

The small business, its products and their life cycle

Article by Zisis Psarras, Business Consultant - Member of the Board of Directors - December 2017


Entrepreneurship and Law

Article by Zisis Psarras, Business Consultant - Member of the Board of Directors - November 2017

 


Uninsured Vehicles and Social Responsibility (Part A)

Article by Zisis Psarras, Business Consultant - Member of the Board of Directors - August 2017

 


Uninsured Vehicles and Social Responsibility (Part B)

Article by Zisis Psarras, Business Consultant - Member of the Board of Directors - September 2017


Sustainable and unsustainable businesses, the other side of the same coin?

Article by Pantelis Arapakis, Business Consultant - 14 March 2017


Αρκετές συζητήσεις, αναλύσεις, προτάσεις έχουν από καιρό εις καιρό γίνει για το πως χαρακτηρίζεται μία επιχείρηση βιώσιμη ή όχι.

Successful situation in modern entrepreneurship: Choice or one way? (Part A')

Article by Zisis Psarras, Business Consultant - Member of the Board of Directors - June 2017


Successful situation in modern entrepreneurship: Choice or one way? (Part B ')

Article by Zisis Psarras, Business Consultant - Member of the Board of Directors - July 2017


Publish modules to the "offcanvs" position.