συμβουλευτικές υπηρεσίεσ,συμβουλευτικη εταιρια,συμβουλευτικεσ εταιρειεσ,συμβουλευτικεσ εταιρειεσ αθηνα,χρηματοοικονομικεσ υπηρεσιεσ

Consulting/Financial Services 


 

The Businessview offers its clientele a range of specialized services that have to do with :

Valuation of value of a business / asset in cases of acquisition, merger or strategic cooperation.

Financial design of a company by developing a financial statement model, estimating the required capital, providing available liquidity, controlling the allocation and use of funds, and monitoring and / or reviewing the underlying financial plan.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.