Ετήσιος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης και η χρησιμότητα του

Άρθρο του Ζήση Ψαρρά,Συμβούλου Επιχειρήσεων - Μέλος Δ.Σ Ε.Ε.Α. - Ιανουάριος 2017