Η επιτυχία μιας ενέργειας εξαρτάται πάντοτε από την ταχύτητα λήψης αποφάσεων.

"Οι άνθρωποι είναι πόροι για μια επιχείρηση, όχι κόστος"
Peter Drucker, 1909–2005

Image
Σχεδιασμος
Το γραφείο μας αποτελείται από έμπειρους συμβούλους με οικονομική και εμπορική υποδομή.
Αναπτυξη
Υπάρχουν οικονομικά ή οργανωτικά προβλήματα στην επιχειρηματική δομή σας;
Λυσεις
Ναι!! Υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα που απαχολούν την επιχείρησή σας.
Image

Εκδόσεις BusinessView

Ανθρώπινο Δυναμικό και Επιχειρηματικότητα

Το βιβλίο μας είναι ένα εγχειρίδιο, το οποίο συγκεντρώνει και αποτυπώνει μία σειρά από πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα σε συνάρτηση με την επιχειρηματικότητα και το ανθρώπινο δυναμικό. Στη πολυετή πορεία μας όσον αφορά τη συμβουλευτική επιχειρήσεων, έχουμε αποδελτιώσει μία σειρά θεματικές που αφορούν τους δύο χώρους και με αφορμή αυτές, παρουσιάζονται καταστάσεις ως τροφή σκέψης και ανάλυσης.
Επιλέξτε αυτό το ειδικό βιβλίο και καλή ανάγνωση σε όλους

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Στη Business View ξέρουμε ότι οι πετυχημένες ιδέες αποτελούν οδηγό για πετυχημένη επιχειρηματικότητα

Η Businessview P.C δημιουργεί τις ιδέες που οδηγούν στην επιτυχία.

Συμβουλευτικές / Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Η Businessview παρέχει στο πελατολόγιο της μία...
Εσωτερικός Οικονομικός Έλεγχος Αποτελεί μία αντικειμενική , ασφαλή δραστηριότητα στόχος της...
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι μία παράμετρος που περιλαμβάνει...
  Μελέτες Βιωσιμότητας Εξετάζονται όλοι  οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της...
Διαχείριση Κρίσεων Η διαχείριση της κρίσης είναι μια διαδικασία που έχει σχέση με, τον...
Business Plan Η σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) είναι σημαντικό εργαλείο για...

Newsletter Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στο newsletter της Business View για να λαμβάνεται περισσότερες πληροφορίες χρήσιμες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.