Η μικρή επιχείρηση, τα προϊόντα της και ο κύκλος ζωής τους

Άρθρο του Ζήση Ψαρρά,Συμβούλου Επιχειρήσεων - Μέλος Δ.Σ Ε.Ε.Α. - Δεκέμβριος 2017


 επιβίωση μικρής επιχείρησης-businessview