Η επικοινωνία και ο ρόλος της στην επιχείρηση

Άρθρο του Ζήση Ψαρρά,Συμβούλου Επιχειρήσεων - Μέλος Δ.Σ Ε.Ε.Α. - Νοέμβριος 2016